objectives

महासंघको लक्ष्य परिपूर्तिगर्न यस महासंघको निम्न अनुसार उद्देश्य रहने छन्ः

 • महासंघको लक्ष्य बमोजिम बिभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने र तिनका नतिजा तथा प्रभाव नियमित रुपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ।
 • नेपालका सम्पूर्ण कृषक समुह सदस्यहरु बिच आपसी सहयोग र सद्भाव वृद्धि गराउदै अनुभवको आदान–प्रदान गराउने र समूह–समूह विच, समूह र महासंघ विच एवं समूह र सरोकारवाला विच अन्तरसम्वन्ध स्थापना गर्ने ।
 • सबै तहका विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने, सञ्जाल बनाउने र कृषक समूहहरुलाई पनि विभिन्न निकाय र संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गराउने ।
 • कृषक समूह र आफ्ना साँगठनिक इकाईहरु एवं सम्वन्धित तहमा लोकतान्त्रिकरण, समावेशीकरण, सुशासन र न्यायोचिततालाई सुनिश्चित गर्नको लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्ने ।
 • कृषि क्षेत्रको विकासको क्रममा सन्तुलित वातावरण कायम राख्न प्राङ्गारिक कृषिमा जोड, रैथानेजातको संरक्षण, संवर्धन जस्ता अभियानहरु संचालन गर्न जनसमुदायमा चेतना जागरण गर्ने ।
 • अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उठाउन राज्य तथा गैर राज्यबाट प्राप्त श्रोतको समुचित एवं न्यायोचित बाँडफाँड तथा सदुपयोग गर्न प्रेरित एवं सहजिकरण गर्ने ।
 • सरकारी नीति र कानुनमा देखिएकका व्यवहारिक त्रुटिहरुलाई सच्याउन नीतिगत समूहसम्म कुरा पु¥याउनु तथा नीति कानुन र कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा अस्पष्टता, अन्यौलता तथा अनपेक्षित ढंगले वारम्वार भैरहने विवादपूर्ण कार्यमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि कार्यहरु गर्ने  ।
 • कृषक समूहको हकहितको संरक्षण सम्वद्र्धनमा सधै सचेत रहदै राष्ट्रिय मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको जगेर्ना गर्न तथा यस महासंघको नीति, नियममा अनभिज्ञ समूहमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने, नीति नियमवारे अवगत गराउन, सामुदायिकताको भावना जागृत गराउन एवं कृषि क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउन प्रयत्नशिल रहने ।
 • कृषि क्षेत्रमा कृषकहरुको आर्थिक स्तर वृद्धि हुने खालका विविध आयमुलक कृयाकलापहरुको प्रदर्शन, सञ्चालन तथा अनुसन्धान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहयोग तथा प्रोत्साहन दिदै कृषक समूहहरुको आत्मवल र आत्मविश्वास बढाउन कृषिजन्य प्रकृतिका आयमुलक तथा स्थानीय रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा टेवा पु¥याउने ।
 • कृषक समूहहरुको संलग्नतामा स्थापना र सञ्चालन गरिने कृषि उद्यम र कृषि उत्पादनहरको बजारीकरणसँग सम्वन्धित आधारभूत ज्ञानको लागि सहजिकरण गर्ने ।
 • कृषि उत्पादनहरुको विश्वव्यापी बजारीकरणको लागि आवश्यक पर्ने दिगो कृषि एवं प्राङ्गारिक   उत्पादनहरुको प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा कृषक समुहहरुलाई सहयोग गर्ने र बैकल्पिक एवं नविनकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यहरु गर्ने गराउने ।
 • समुदाय स्तरमा सञ्चालन गरिने आधारभूत सेवा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, वन आदिसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गराउने ।
 • लोपोन्मुख प्राकृतिक स्रोतहरु र जैविक विविधताको महत्व वारे कृषक समूहहरुमा सचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन र उपयोगसँग सम्वन्धित समुदायको परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्ने अभिप्रेरित गर्ने र यसका निम्ती सरोकारवालाका विचमा सहकार्यका लागि अनुकुल वातावरण श्रृजना गर्ने ।
 • कृषक समूहको विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन तथा सुदृढीकरण गर्न कृषकहरुको चाहना र आवश्यकता अन्य सामुदायिक विकासका कृयाकलापमा सहयोग पु¥याउने ।
 • जलवायु परिवर्तन र कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा कृषक समूहमा सचेतना बृद्धि एवं अनुकलनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य अधिकारकाको लागि सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरि कार्यक्रम संचालन एवं पैरवी गर्ने ।