Questions of farmer voters to candidates contesting local elections.

स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने उमेद्वारहरूलाइ किसान मतदाताकाे प्रश्न ।