यूएनडिपिसंगको साझेदारीमा संचालित सामुदायिक पूर्वाधार पूननिर्माण तथ जीविकोपार्जन सुधार कार्य

यूएनडिपिसंगको साझेदारीमा संचालित सामुदायिक पूर्वाधार पूननिर्माण तथ जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे जिल्लामा २५ वटा (१४ वटा सिंचाई,९ वटा खानेपानी, १ वटा सामुदायिक भवन, १ वटा थापा सिंचाइ) आयोजनाको लागि सहयोग