फियान नेपाल र महासंघ विच संझौता सम्पन्न

साना किसानहरुको सवाल एवं समस्यामा पैरवी कृयाकलाप संचालनको लागि फियान नेपाल र महासंघ विच २०७१ आषाढ १८ मा संझौता सम्पन्न भएको छ । दैलेख, मुगु, अछाम र डोटि जिल्लाका २० गा.वि.स.मा यस कार्यक्रम संचालन हुनेछ ।