News / Events

प्रेश विज्ञप्ति

 Read more...

केएर नेपाल र महासंघ विच संझौता सम्पन्न

केएर नेपाल र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालकोको सहकार्यमा संचालन हुदै आएको खाद्य अधिकार परियोजनाको निरन्तरताको लागि मिति २०७१ भाद्र ३ गते संझौता सम्पन्न भएको छ । संझौतामा आगामि १ वर्षमा संचालन गरिने कृयाकलापहरु उल्लेख गरिएको छ ।

 Read more...

फियान नेपाल र महासंघ विच संझौता सम्पन्न

साना किसानहरुको सवाल एवं समस्यामा पैरवी कृयाकलाप संचालनको लागि फियान नेपाल र महासंघ विच २०७१ आषाढ १८ मा संझौता सम्पन्न भएको छ । दैलेख, मुगु, अछाम र डोटि जिल्लाका २० गा.वि.स.मा यस कार्यक्रम संचालन हुनेछ ।

 Read more...