राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले अघि सारेको साना किसान मैत्री करार खेती अभ्यासले भगवानपुर गा.