महासंघको पाँचौ स्थापना दिवस तथा तेश्रो समाजिक लेखा जोखा कार्यक्रम सम्पन्न